EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajnik šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 12.05 do 12.50

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Nadomeščanja

 

Datum nadomeščanja: petek, 20. april 2018 

Profesor

Oddelek, učilnica, zamenjava

Ura

1

2

3

4

5

6

 7

 8

9

Maja
Kosmač
Zamuda 
1b
Zobozdravstveni
pregled
1b
Zobozdravstveni
pregled
4b
(113)
SLO
Nataša
Mahnič
2a
(113)
SLO
Nataša
Mahnič
     
Damjana
Jovan 
   1b
(107)
MAT
Magdalena
Klasinc
4b
(107)
MAT
Urša
Daneu
4b
(107)
ODPADE
   
Matjaž
Zorko
M*
(008)
ODPADE
M*
(008)
ODPADE
3b
(008)
OIV
Mojca
Travnik
Bubić
4a
(008)
Tatjana
Špur
1a
(008)
Jana
Sepič

    
Manuela
Rigler 
      4b
(108)
ODPADE