EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajnik šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 12.05 do 12.50

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Obvestila / arhiv

Obvestilo ob zaključku šolskega leta 2017/18

Dijake 1., 2., 3., letnika gimnazije obveščamo o poteku pouka in ostalih dejavnosti do konca meseca junija:

 

  • v petek, 15. 6. 2018, je še zadnji redni rok za vračilo učbenikov v šolsko knjižnico za 1. letnike in zamudnike, razen učbenikov, ki jih dijaki potrebujejo za popravne izpite. Za učbenike, ki jih dijaki potrebujejo za popravne izpite morajo OBVEZNO podaljšati izposojo. Vsi dijaki, ki še niste vrnili učbenike po razporedu, lahko to storite do 22. 6. 2018. Urnik vračanja učbeniških kompletov visi na oglasni deski in spletni strani šole;
  • v sredo, 20. 6. 2018, in četrtek, 21. 6. 2018, za dijake gimnazije ni pouka. Vse ocene morajo biti zaključene v torek, 19. 6. 2018;
  • v četrtek, 21. 6. 2018, je zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in ocenjevalna konferenca;
  • v petek, 22. 6. 2018, je Proslava ob dnevu državnosti in podelitev spričeval po posebnem urniku, ki bo objavljen na oglasni deski in spletni strani šole. Prisotnost dijakov na ta dan je še posebej pomembna, ker bodo dijaki izpolnjevali prijavnice k dopolnilnim izpitom, (neocenjeni predmeti), predmetnim izpitom (izboljševanje ocen za dijake 3. letnika) in popravnim izpitom. Ta dan bo razrednik pobral tudi izpolnjene in podpisane vpisnice v višji letnik oziroma za ponavljanje letnika in prijave za šolsko prehrano.
  • v petek, 22. 6. 2018, bodo priprave na popravne izpite. Razpored bo objavljen na oglasni deski in spletni strani šole.

Podrobne informacije:

  • Dijaki, ki ste naročeni na malico se v dnevih, ko nimate pouka, pravočasno odjavite od malice v skladu z Pravili šolske prehrane (do 9. ure zjutraj);
  • IZPITI

Dijaki se k izpitom prijavite v petek, 22. 6. 2018, z e-prijavnico. E-prijavnice boste oddali preko spletnega portala LoPolis (www.lopolis.si). Na portal vstopate z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ga že prejeli. E-prijavnice bomo natisnili v šoli. Pomoč pri izpolnjevanju e-prijave vam bo nudil razrednik ali svetovalna delavka.

- Izpiti v spomladanskem izpitnem roku se začnejo v petek, 29. 6. 2018. Razpored bo objavljen najkasneje v torek, 26. 6. 2018, na oglasni deski ob tajništvu šole in na spletni strani šole.

- Dijak lahko v spomladanskem izpitnem roku opravlja največ dva izpita. Dijak mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom.

       - V skladu s 24. členom Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah lahko dijak, ki je uspešno končal tretji letnik,
       enkrat  izboljšuje oceno enega ali več predmetov, in sicer od konca pouka do začetka opravljanja zaključka izobraževanja
       (mature).  Pri določitvi končne ocene predmeta se upošteva boljša ocena.

- Če dijak popravnega izpita ne opravi, naj se takoj prijavi z e–prijavo na spletnem portalu Lopolis (www.lopolis.si) na jesenski izpitni rok. Prijavite se najkasneje do 6. 7. 2018. Jesenski izpitni rok popravnih izpitov se začne v četrtek, 16. 8. 2018. Razpored za jesenski izpitni rok bo objavljen najkasneje v petek, 10. 8. 2018, na oglasni deski ob tajništvu šole in na spletni strani šole.

                                                     Zdenka Može Jedrejčić
                                                     Ravnateljica