EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajnik šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 12.05 do 12.50

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Obvestila - arhiv

Plečnikova Ljubljana

Dijakinje in dijake 2. in 3. letnika gimnazije obveščamo, da bomo v torek, 5. 12., in sredo, 6. 12. 2017, izvedli prvi del projekta, ki je vsebinsko povezan z arhitekturnim ustvarjanjem našega velikega arhitekta Jožeta Plečnika in ga bomo dokončno izvedli v drugi polovici januarja 2018, takrat kot celodnevni projektni dan naše gimnazije.

V torek, 5. 12., in sredo, 6. 12. 2017, bomo tako izpeljali triurni sprehod po Plečnikovi Ljubljani, od arhitektove hiše v Trnovem pa vse do njegovih Zapornice na Ljubljanici.

Dijaki in dijakinje bodo razdeljeni v dve skupini. Obe skupini se bosta odpravili na ogled Plečnikove Ljubljane ob 14.00. Zborno mesto bo obakrat pred stranskim vhodom v šolsko stavbo na Barjanski ulici.

Prvo skupino sestavljajo dijaki 3. A, ki se jim priključi še prvih sedem dijakov iz 2. A oddelka. Drugo skupino sestavljajo dijaki 3. B in ostalih dvanajst dijakov iz 2. A oddelka.

Seznami dijakov bodo objavljeni na oglasni deski in predani tudi razrednikom oz. učiteljem spremljevalcem.

Vsak dijak bo dobil delovni listi, ki ga bo moral izpolniti in se na koncu glede na svoja interesna področja odločiti, na katero vsebino raziskovanja povezano z arhitektom Plečnikom se bo prijavil v okviru januarskega projektnega dne.

Ogled Plečnikove Ljubljane smo vključili v okvir obveznih izbirnih vsebin (kulturno umetniške vsebine), zato je udeležba za vse dijake obvezna.

Po opravljeni Plečnikovi poti se bodo dijaki za januarski projektni dan odločali med različnimi področji raziskovanja o Plečniku in njegovi arhitekturi. Raziskovalne skupine bodo številčno omejenea 6 oz. največ 7 dijakov in bodo vključevale naslednja raziskovalna področja:

-       Simbolika v Plečnikovi arhitekturi (prof. Matjaž Zorko)

-       Plečnikov umetniški in estetski doprinos k Ljubljani (prof. Jana Sepič)

-       Plečnikov poklon slovenskim glasbenikom na Vegovi ulici (prof. David Beovič)

-       Plečnik po angleško (The highlights of Plečnik's Ljubljana) (prof. Manuela Rigler)

-       Plečnik po nemško (Plečnik Zacherl-haus in Wien) (prof. Jožica Vatovec)

-       Plečnik in botanika (prof. Vlado Pirc)

-       Fizikalni in matematični arhitekturni principi v Plečnikovi arhitekturi (aktiv mat., fiz.)

-       Enogovorno besedilo (poročilo/ reportaža/življenjepis in seminarska naloga) o Jožetu Plečniku

-       Vpliv geografskih značilnosti na Plečnikova mesta (Dunaj, Praga, Beograd in Ljubljana)

-       Plečnik po italijansko (Študijska pot Jožeta Plečnika po Italiji) (prof. Katarina Vozelj Srčnik)

     Matjaž Zorko                                                                                     Zdenka Može Jedrejčić
    Vodja strokovnega aktiva                                                                     Ravnateljica