EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajnik šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 12.05 do 12.50

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Obvestila: Izobraževanje odraslih

IO: Obvestilo o izpitnih rokih za program gimnazija in maturitetni tečaj

Udeležence programa gimnazija obveščamo, da bo do konca šolskega leta 2017/18 opravljanje izpitov možno po spodnjem razporedu:

JUNIJSKI izpitni rok  
Do 1. junija 2018 bomo določali datum izpita po dogovoru.
K izpitu se prijavite 7 dni pred datumom opravljanja izpita.
 
SPOMLADANSKI izpitni rok:  29. 6. 2018 – 4. 7. 2018  
Razpored opravljanja izpitov bo objavljen 26. 6. 2018 na oglasni deski v prvem nadstropju in na šolski spletni strani.
Zadnji rok za prijavo je 22. 6. 2018.
 
JESENSKI izpitni rok:  16. 8. 2018 – 20. 8. 2018  
Razpored opravljanja izpitov bo objavljen najkasneje 10. 8. 2018 na oglasni deski v prvem nadstropju in na šolski spletni strani.
Zadnji rok za prijavo je 5. 7. 2018.
 
SEPTEMBRSKI izpitni rok: 17. 9. 2018  30. 9. 2018
Datum izpita bomo določali po dogovoru.
 
K izpitu se prijavite 7 dni pred datumom opravljanja izpita.

Stroški izpita morajo biti poravnani najkasneje tri delovne dni pred opravljanjem izpita.

 

Prijava k splošni maturi

Kandidate IO obveščamo, da je 30. marec 2018 zadnji rok za prijavo k splošni maturi in izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku. 

Prijave sprejema g. Viljem Limoni, tajnki ŠMK, v sobi 110, v času uradnih ur.

Uradne ure IO

 Vodja izobraževanja odraslih je Zdenka Može Jedrejčić, ravnateljica.

Telefon: 01 24 11 620 ali 01 24 11 660 ali 01 24 11 612
E-mail: zdenka.moze-jedrejcic@guest.arnes.si

Uradne ure:
vsak dan, od 10.00 do 12.00
soba 109, I. nadstropje