EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajnik šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 12.05 do 12.50

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Pouk

Pouk poteka le v dopoldanski izmeni. Večji del pouka se izvaja v specializiranih učilnicah. Pouk športne vzgoje poteka v šolski telovadnici in v najetih športnih dvoranah.

Razpored ur:

 1 2 3 glavni odmor 4 5 6 7 8 9 10
07.30

08.15
08.20

09.05
09.10

09.55
09.55

10.25
10.25

11.10
11.15

12.00
12.05

12.50
12.55

13.40
13.45

14.30
14.35

15.20
15.25

16.10

 

Oddelki, razredniki in nadomestni razredniki v šolskem letu 2017/18:

Oddelek

Razrednik

Nadomestni razrednik

1. a

Jožica Vatovec  Vanja Uhota

1. b

Maja Kosmač Zamuda Damjana Jovan

2. a

Jana Sepič Darija Sagadin Robič

3. a

Tatjana Špur  Vlado Pirc

3. b

Jasmina Veselinović  Matjaž Zorko

4. a

Tatjana Cimerman Špela Vodopivec Musek

4. b

Manuela Rigler Katarina Vozelj Srčnik