EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajnik šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 12.05 do 12.50

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Govorilne ure za starše

Starši se lahko pogovorijo z učitelji na popoldanskih (skupnih) govorilnih urah, ki so organizirane ob torkih od 17.00 do 18.30. Prisotni so vsi učitelji. Datumi skupnih govorilnih ur v šolskem letu 2017/18:

21. 11. 2017
16. 1. 2018
20. 3. 2018
15. 5. 2018

Vsak učitelj ima govorilne ure tudi enkrat tedensko v dopoldanskem času. V tem času je dosegljiv za starše tudi po telefonu.

Razpored individualnih tedenskih govorilnih ur (velja od 29. 1. 2018):

Učitelj Poučuje predmete Termin govorilne ure (dan, ura)
Arzenšek Mavrel Maja kemija na Srednji strojni in kemijski šoli
Beovič David glasba torek, 11.15–12.00
Cimerman Tatjana geografija ponedeljek, 9.10–9.55
Daneu Urša športna vzgoja petek, 9.55–10.40 
Gradišar Jasna športna vzgoja na Srednji strojni in kemijski šoli
Jovan Damjana matematika četrtek, 10.25–11.10, kabinet 104
Jovanović Sašo športna vzgoja na Srednji strojni in kemijski šoli
Klasinc Magdalena kemija sreda, 11.15–12.00
Kosmač Zamuda Maja slovenščina sreda, 8.20–9.05 
Kostrevc Ljubomir informatika ponedeljek, 8.20–9.05
Kranjec Gregor športna vzgoja na Srednji lesarski šoli 
Limoni Viljem fizika četrtek, 9.10–9.55, kabinet 104
Pirc Vlado biologija sreda, 13.45–14.30, kabinet 104
Rigler Manuela angleščina, francoščina četrtek, 8.20–9.05
Sagadin Robič Darija biologija četrtek, 9.10–9.55 
Sepič Jana likovna umetnost,
umetnostna zgodovina
ponedeljek, 12.55–13.40
Špur Tatjana slovenščina, sociologija torek, 8.20–9.05
Travnik Bubić Mojca psihologija sreda, 9.10–9.55
Uhota Vanja angleščina sreda, 10.25–11.10
Vatovec Jožica nemščina, ruščina ponedeljek, 11.15–12.00
Veselinović Jasmina matematika torek, 11.15–12.00, kabinet 104
Vodopivec Musek Špela filozofija torek, 10.25–11.10 
Vozelj Srčnik Katarina italijanščina, nemščina četrtek, 12.55–13.40
Vukanac Anka športna vzgoja sreda, 12.05–12.50 
Zorko Matjaž zgodovina sreda, 10.25–11.10, kabinet 013