EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajnik šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 12.05 do 12.50

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Konzultacije za dijake

Razpored velja od  29. 1. 2018.

Učitelj

Poučuje predmete

Termin konzultacije (dan, ura)

Maja Arzenšek Mavrel

kemija

na Srednji strojni in kemijski šoli

David Beovič

glasba

torek, 12.55–13.40

Tatjana Cimerman

geografija

ponedeljek, 10.25–11.10

Urša Daneu

športna vzgoja

petek, 10.40–11.25 

Jasna Gradišar

športna vzgoja

na Srednji strojni in kemijski šoli

Damjana Jovan

matematika

torek, 10.25–11.10

Saša Jovanović

športna vzgoja

na Srednji strojni in kemijski šoli

Magdalena Klasinc

kemija

petek, 10.25–11.10

Maja Kosmač Zamuda

slovenščina

torek, 11.15–12.00 

Ljubomir Kostrevc

informatika

ponedeljek, 9.10–9.55

Gregor Kranjec

športna vzgoja

na Srednji lesarski šoli 

Viljem Limoni

fizika

ponedeljek, 10.25–11.10 

Vlado Pirc

biologija

ponedeljek, 13.45–14.30

Manuela Rigler

angleščina, francoščina

sreda, 9.10–9.55

Darija Sagadin Robič

biologija

torek, 7.30–8.15

Jana Sepič

likovna umetnost, umetnostna zgodovina

torek, 11.15–12.00 

Tatjana Špur

slovenščina, sociologija

četrtek, 13.45–14.30 

Mojca Travnik Bubić

psihologija

četrtek, 9.10–9.55

Vanja Uhota

angleščina

četrtek, 10.25–11.10

Jožica Vatovec

nemščina, ruščina

sreda, 12.55–13.40

Jasmina Veselinović

matematika

sreda, 12.55–13.40

Špela Vodopivec Musek

filozofija

torek, 12.05–12.50 

Katarina Vozelj Srčnik

italijanščina, nemščina

petek, 12.05–12.50

Anka Vukanac

športna vzgoja

sreda, 11.15–12.00 

Matjaž Zorko

zgodovina

torek, 10.25–11.10