EN | DE | FR | IT | RU

COBISS+

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 660
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 612
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.25 do 11.10

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Evropski sklad

Zadnja obvestila

Obvestilo za dijakinje in dijake, vpisane v 4. letnik v šol. l. 2018/19

Dijakinje in dijake, ki so v šolskem letu 2018/19 obiskovali izobraževalni program GIMNAZIJA in 4. letnika niso uspešno zaključili, imajo na podlagi 20. člena ZGim (UL. RS, št. 46/19 z dne 19. 7. 2019) v šolskem letu 2019/20 t. i. podaljšan status z vsemi pravicami dijaka v rednem izobraževanju do 30. 9. 2020.

 

Dijakinja in dijak, ki še ni ponavljal letnika v istem izobraževalnem programu, lahko manjkajoče obveznosti zaključnega letnika opravi z izpiti. Vse ostale, že opravljene obveznosti za 4. letnik, se priznajo. Dijakinje in dijaki bodo manjkajoče obveznosti lahko opravili v naslednjih izpitnih rokih:

  1. izpitni rok: 9. – 13. decembra 2019
  2. izpitni rok: 2. – 6. marca 2020         

V enem izpitnem roku lahko dijakinja/dijak opravlja izpite iz največ treh predmetov. Za vsak predmet ima lahko dijakinja/dijak po eno konzultacijo z učiteljem posameznega predmeta.

Dijak/dijakinja se na izpite prijavlja pri šolski svetovalni delavki najmanj en teden pred začetkom izpitnega roka.

gimnazija arhiv obvestil 03