EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 11.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 12.05 do 12.50

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Obvestila / arhiv

Filmski krožek v šol. letu 2018/19

Vsi, ki vas zanima film tako in drugače, ste vabljeni k vpisu v filmski krožek, ki ga bo vodila Nataša Mahnič. Prijavite se v tajništvu šole do petka, 12. 10. 2018, v času uradnih ur od 10.00 do 11.00.

 

V okviru filmskega krožka bi si dijaki ob gledanju filmom in v pogovorih pred ali po projekciji:

  • izoblikovali filmski okus (možnost kritične presoje),
  • se seznanili s filmsko govorico,
  • Izkoristili bi številna izhodišča za pogovor o različnih temah, ki jih film ponuja. Hkrati pa bi skozi usmerjene pogovore vplivala na razvijanje pozitivnih vrednot.
  • Dijaki, ki se bolj zanimajo za film, bi se seznanili z osnovnimi filmskimi pojmi ter z zgodovino in razvojem filma, zvrstmi, žanri ter procesom nastajanja filma.
  • Opozarjala bi jih na raznolikost medijev in jih navajala h kritični in zavestni izbiri medijskih vsebin.
  • Snemali bi kratek film.

ČAS TRAJANJA:30 UR

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 15

Nataša Mahnič                                                              Zdenka Može Jedrejčić
mentorica                                                                               ravnateljica