EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 11.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 12.05 do 12.50

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Gimnazija

Za odrasle udeležence izobraževanja v programu Gimnazija, ki v dosedanjem izobraževanju niso bili uspešni, imamo organiziran izpitni način izobraževanja.

Udeleženci imajo možnost konzultacij in deset rednih izpitnih rokov. Izpite lahko opravljajo v rednih mesečnih rokih, v času popravnih izpitov in po dogovoru z učitelji.

Govorilne ure učiteljev, ki poučujejo oz. imajo izpite v izobraževanju odraslih, so objavljene.

Izpite lahko opravljate v razpisanih izpitnih rokih, ali po dogovoru.
Pred opravljanjem izpita s profesorjem opravite konzultacijo, dogovorite se o obsegu snovi in načinu opravljanja izpita.

Kontakti profesorjev se nahajajo na spletni stani šole:  http://www.gimask.sclj.si/odrasli/izpiti

Ko se na izpit pripravite, to po emailu sporočite tajnici IO, sporočila vam bo termin izpita in vas na izpit prijavila. Ob prijavi na izpit poravnate stroške izpita.

Po uspešno opravljenem izpitu prejmete pri tajnici IO v treh delovnih dneh potrdilo o opravljenem izpitu oziroma spričevalo, če ste opravili vse izpite za letnik.