EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 11.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 12.05 do 12.50

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Govorilne ure za starše

Starši se lahko pogovorijo z učitelji na popoldanskih (skupnih) govorilnih urah, ki so organizirane ob torkih od 17.00 do 18.30. Prisotni so vsi učitelji. Datumi skupnih govorilnih ur v šolskem letu 2018/19:

20. 11. 2018
22. 1. 2019
19. 3. 2019

Vsak učitelj ima govorilne ure tudi enkrat tedensko v dopoldanskem času. V tem času je dosegljiv za starše tudi po telefonu.

Razpored individualnih tedenskih govorilnih ur (velja od 29. 1. 2019):

Učitelj Poučuje predmete Termin govorilne ure (dan, ura)
Arzenšek Mavrel Maja kemija na Srednji strojni in kemijski šoli
Beovič David glasba torek, 11.10–12.00
Cimerman Tatjana geografija ponedeljek, 11.10–12.00
Jovan Damjana matematika ponedeljek, 10.25–11.10, kabinet 104
Kosmač Zamuda Maja slovenščina četrtek, 11.15–12.00
Limoni Viljem fizika petek, 11.15–12.00, kabinet 104
Pirc Vlado biologija ponedeljek, 9.10–9.55, kabinet 104
Podgornik Miha športna vzgoja na Srednji strojni in kemijski šoli
Rigler Manuela angleščina, francoščina petek, 11.15–12.00
Rožman Zdenko kemija torek, 9.10–9.55
Sagadin Robič Darija biologija torek, 8.20–9.05
Sepič Jana likovna umetnost,
umetnostna zgodovina
ponedeljek, 9.10–9.55 
Špur Tatjana slovenščina, sociologija torek, 9.10–9.55
Štular Mastnak Selma informatika torek, 9.10–9.55
Travnik Bubić Mojca psihologija četrtek, 8.20–9.05
Uhota Vanja angleščina ponedeljek, 10.25–11.10
Vatovec Jožica nemščina, ruščina torek, 8.20–9.05
Veselinović Jasmina matematika petek, 8.20–9.05, kabinet 104
Vodopivec Musek Špela filozofija četrtek, 11.15–12.00
Vozelj Srčnik Katarina italijanščina, nemščina torek, 12.55–13.40
Vukanac Anka športna vzgoja torek, 12.55–13.40 
Zorko Matjaž zgodovina petek, 12.05–12.50
Žen Urša športna vzgoja petek, 10.25–11.10