EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 11.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 12.05 do 12.50

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Konzultacije za dijake

Razpored velja od  29. 1. 2019.

Učitelj

Poučuje predmete

Termin konzultacije (dan, ura)

Maja Arzenšek Mavrel

kemija

ponedeljek, 12.55–13.40

David Beovič

glasba

torek, 13.45–14.30 

Tatjana Cimerman

geografija

torek, 11.15–12.00

Damjana Jovan

matematika

sreda, 10.25–11.10

Maja Kosmač Zamuda

slovenščina

ponedeljek, 12.55–13.40

Viljem Limoni

fizika

sreda, 10.25–11.10 

Vlado Pirc

biologija

sreda, 12.05–12.50

Miha Podgornik

športna vzgoja

na Srednji strojni in kemijski šoli

Manuela Rigler

angleščina, francoščina

ponedeljek, 8.20–9.05

Zdenko Rožman

kemija

sreda, 9.10–9.55

Darija Sagadin Robič

biologija

ponedeljek, 8.20–9.05

Jana Sepič

likovna umetnost, umetnostna zgodovina

petek, 9.10–9.55

Tatjana Špur

slovenščina, sociologija

četrtek, 9.10–9.55

Selma Štular Mastnak

informatika

torek, 10.25–11.10

Mojca Travnik Bubić

psihologija

petek, 8.20–9.05

Vanja Uhota

angleščina

sreda, 9.10–9.55

Jožica Vatovec

nemščina, ruščina

sreda, 12.05–12.50

Jasmina Veselinović

matematika

torek, 12.55–13.40 

Špela Vodopivec Musek

filozofija

četrtek, 12.55–13.40 

Katarina Vozelj Srčnik

italijanščina, nemščina

ponedeljek, 12.55–13.40 

Anka Vukanac

športna vzgoja

četrtek, 10.25–11.10

Matjaž Zorko

zgodovina

ponedeljek, 9.10–9.55

Urša Žen

športna vzgoja

petek, 9.10–9.55