EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 10.50 do 11.35

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Nadomeščanja

 

Datum nadomeščanja: petek, 20. september 2019

Profesor

Oddelek, učilnica, zamenjava

Ura 

1

2

3

4

5

6

 7

 8

9

1011
Tatjana 
Špur
3a
(107)
FIZ
Maja
Jug
3a
(107)
BIO
Darija
Sagadin
Robič

2b
(107)
GEO 
Tatjana
Cimerman
        
Manuela 
Rigler 
    2b
(108)
FIZ
Maja
Jug
2a
(113)
FIZ
Maja
Jug
2a
(113)
ANG
Vanja
Uhota