EN | DE | FR | IT | RU

Kontakt

Gimnazija Antona Aškerca

Aškerčeva 1
1000 Ljubljana

Tajništvo: 01 24 11 660
Zbornica: 01 24 11 606
Svet. služba: 01 24 11 608
Fax: 01 24 11 661
Tajništvo šolske
mat. komisije
01 24 11 652
Tajništvo
izob. odraslih
01 24 11 620
Knjižnica 01 24 11 638
Računovodstvo 01 24 11 667

Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 11.00

Uradne ure tajnika šol. mat. komisije:
vsak torek od 12.05 do 12.50

Uradne ure tajništva izob. odraslih:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00

Vpis

scljGAA414V šolskem letu 2018/19 imamo za prvi letnik razpisanih 56 mest.

Stanje na dan 5. 9. 2018: imamo še 12 prostih mest.

Stanje na dan 10. 4. 2018: imamo še 32 prostih mest.

V Razpisu za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu 2018/19 nas najdete pod:

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA, Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca, Aškerčeva 1, na strani  20.

Opozarjamo vas še na nekatere pomembne datume:

 • do 22. 1. 2018: MIZŠ izda Razpis za vpis v srednje šole in ga objavi na spletnih straneh (www.mizs.gov.si);
 • 9. in 10. 2. 2018: informativna dneva;
 • do 5. 4. 2018: srednje šole sprejemajo prijave učencev za vpis v 1. letnik;
 • 10. 4. 2018: MIZŠ objavi številčno stanje prijav za vpis v srednje šole;
 • 20. 4. 2018: objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2018/2019 (www.mizs.gov.si)
 • do 25. 4. 2018: prenašanje prijav iz ene srednje šole na drugo;
 • do 31. 5. 2018: na spletni strani MIZŠ objavljen seznam srednjih šol z omejitvijo vpisa, šole pa do 6. 6. 2018 prijavljene kandidate obvestijo o omejitvi vpisa;
 • med 19. in 22. 6. 2018 do 14. ure: prinašanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev (spričeval) na srednjo šolo (na šoli, ki ne bo omejila vpisa, boste s tem tudi vpisani);
 • 22. 6. 2018: objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka in vpis oziroma seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni, z možnostmi v 2. krogu;
 • do 27. 6. 2018 do 11. ure: rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka;
 • 29. 6. 2018: objava rezultatov drugega kroga izbirnega postopka; 
 • do 5. 7. 2018 do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka;
 • 6. 7. 2018: objava še prostih mest za vpis;
 • do 31. 8. 2018: vpis na šolo v primeru, če so še prosta mesta.

Več informacij o vpisu in stanju prijav je na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Podrobne informacije dobite pri naši svetovalni delavki Mojci Travnik Bubić.